ENGLISH

GẂYL O BERFFORMIADAU BYW ARLOESOL A CHELFYDDYDAU GWELEDOL


HAFAN   |   MAIN ROOM   |   Y GWAGLE   |   GOSODIAD

GOSODIAID

DATAMOSH

Wedi gwirioni gan brofiadau rhithbeiriol, safle o gloddio a llunio ydy DATAMOSH, yn deffro drychiolaeth analog y gorffennol diweddar. Mae'n ail-animeiddio technoleg a gwybodaeth anghofiedig. Trwy ei gyfosodiad o addasu byrfyfyr a pherfformio seicadelig, bydd DATAMOSH yn creu profiad cyflawn o welediadau a delweddu symudol ledled lleoliad Summer of Love.

WEEKEND PASSES
FRIDAY ONLY
SATURDAY ONLY

BYDD HAF O GARIAD #2 YN CYMRYD LLE AR

9fed-10fed MEDI 2016

@ CANOLFAN CELFYDDYDAU UNDEGUN, STRYD Y RHAGLAW, WRECSAM, GOGLEDD CYMRU

DILYNWCH NI NEU YMUNWCH Â'R RHESTR BOSTIO ISOD AM Y CYHOEDDIADAU DIWEDDARAF

FACEBOOK     TWITTER     INSTAGRAM     RHESTR E-BOST