ENGLISH

GẂYL O BERFFORMIADAU BYW ARLOESOL A CHELFYDDYDAU GWELEDOL


HAFAN   |   MAIN ROOM   |   Y GWAGLE   |   GOSODIAD

ACTIAU BYW CYNTAF WEDI EU GYHOEDDI, YN CYNNWYS:

GALLOPS / SULK / CASTLES / M.W.W.B (INST.) / CHUPA CABRA / THE REVOLUTIONARY SPIRIT / MEILIR / DELTA RADIO BAND/ HOOD FLAIR / GOO / CAMPFIRE SOCIAL / SOPHIE McKEAND / JACK OF THE SUBURBS / DWOH RECORDS DJS / ROPE DJS / FLIPSIDE RADIO DJs / TEAM LYNN DJs

TROCHIAD SYNHWYROL SEICADELIG GAN

DATAMOSH

WEEKEND PASSES
FRIDAY ONLY
SATURDAY ONLY

BYDD HAF O GARIAD #2 YN CYMRYD LLE AR

9fed-10fed MEDI 2016

@ CANOLFAN CELFYDDYDAU UNDEGUN, STRYD Y RHAGLAW, WRECSAM, GOGLEDD CYMRU

DILYNWCH NI NEU YMUNWCH Â'R RHESTR BOSTIO ISOD AM Y CYHOEDDIADAU DIWEDDARAF

FACEBOOK     TWITTER     INSTAGRAM     RHESTR E-BOST