ENGLISH

GẂYL O BERFFORMIADAU BYW ARLOESOL A CHELFYDDYDAU GWELEDOL


HAFAN   |   MAIN ROOM   |   Y GWAGLE   |   GOSODIAD

Y GWAGLE

GWENER 9fed MEDI

DELTA RADIO BAND
GWENER 9fed MEDI
@ 20:30 a 21:30

Delta Radio yn perfformio: 'A Tribute to Muddy Waters' Electric Mud'

Ym 1967, roedd gyrfa cawr y byd canu blŵs, Muddy Waters, ar groesffordd, ac ar awgrym Marshall Chess o'r label recordiau chwedlonol Chess, cytunodd, yn anfodlon braidd, i fentro recordiad arbrofol gyda cherddorion seicadelig. Roedd yn ymgais i ail-ddychmygu cerddoriaeth blws drydanol a diweddaru ei sain i gynulleidfa iau.

Casglodd Chess "yr hogiau roc mwyaf brwd, cyfoes yn Chicago", gan gynnwys Pete Cosey (a fu'n chwarae'n ddiweddarach gyda Miles Davis) ar gitâr flaen, Phil Upchurch a Roland Faulkner ar gitarau rhythm, Louis Satterfield ar bas, Gene Barge ar y tenor sacs, Charles Stepney (wedyn o Rotary Connection) ar yr organ, a Morris Jennings ar y drymiau. Fel un, dyma nhw'n creu albwm o ffỳs a wa-wa yn gyforiog o roc blŵs seicadelig a fu'n gyfrwng i ddylanwadu artistiaid yn amrywio o Led Zeppelin a The Rolling Stones, i Chuck D a Julian Cope. Bu sôn bod hyd yn oed Jimi Hendrix yn gwrando ar y trac 'Herbert Harper's Free Press News' gefn llwyfan pob nos cyn iddo chwarae gig. Daeth hefyd yn werthwr gorau i Waters ar label Chess, gyda 150,000 o gopïau'n gwerthu yn ystod y chwe wythnos gynta' yn dilyn ei rhyddhau.

Ond er bod cerddorion seicadelig wrth eu bodd gyda'r record, roedd puryddion y felan yn ei chasáu, gyda hyd yn oed Muddy Waters ei hun yn aml yn gwneud sylwadau mewn cyfweliadau, cymaint oedd ei anfodlonrwydd. Wnaeth Muddy ei hun ddim cyfrannu'n offerynnol at y record, gan recordio traciau lleisiol yn unig, ac iddo fo, doedd gan yr albwm mo'r teimlad naturiol. Roedd yn rhy arbrofol, heb fod yn dilyn rheolau cerddoriaeth blŵs oedd mor gyfarwydd iddo. Am y rheswm hynny, fuodd Muddy Waters erioed yn medru nac yn fodlon perfformio dim o ddeunydd yr albwm yn fyw.

Grŵp blŵs trydanol seicadelig o Wrecsam ydy Delta Radio. Yn y sioe unigryw hon ar gyfer gŵyl Haf o Gariad, maen nhw am chwarae dehongliad byw o Electric Mud. Bydd y band yn chwarae'r albwm mewn dwy set, yn nhrefn y traciau, gyda phob set yn cynrychioli dwy ochr y record feinyl wreiddiol. Bydd y sioe hon hefyd yn cynnwys delweddau gweledol wedi'u paratoi'n arbennig gan y cerddor a'r artist gweledol lleol, Andy Garside.

SOPHIE McKEAND
GWENER 9fed MEDI @ 19:30

Sophie McKeand oedd y Bardd Preswyl yng Ngŵyl Ffocws Cymru eleni. Fe fydd yn perfformio set lafar arbrofol hanner awr, yn ymgorffori tafluniadau a sŵn, a fydd yn cynnwys darn newydd sbon a gomisiynwyd ar gyfer Ffocws Cymru.


 


SADWRN 10th MEDI

Cerddoriaeth Cudd yn Y GWAGLE
SAD 10th MEDI
@ 19:30 / 20:30 / 21:45

A hidden music, that is heard but seen in silhouettes

Six improvisers perform in sound and are seen via projected silhouettes onto a cinema screen. An invitation to the eyes and ears to be playful and explore as the source of the sounds are hidden and seen in projections.

Hidden music, improv movement 1 19:30pm
Hidden music, improv movement 2 20:30pm
Hidden music, improv movement 3 21:45pm

Performed By
Andrew Hooker - No input mixer
Camilla Cancantata - Trombone, Voice
Mark Huckridge - Live sampling
Phil Morton - Accidents & Treatments
Phil Lucking - Trumpets
Steve Nicholls - Guitar

MOVIES IN THE VOID

This year our very own Barry Convex makes our screening selections.

wedi drwyddedu drwy filmbank media

VIDEODROME
SAD 10th MEDI @ 14:30

James Woods and Debbie Harry star in David Cronenberg's violent 'techno surrealist' horror. Not for the faint hearted! (this film contains scenes that some people may find disturbing or distressing). Over 18s Only.

ZABRISKIE POINT
SAD 10th MEDI @ 16:00

A fugitive campus radical (Mark Frechette) steals a plane and meets a secretary (Daria Halprin) in Death Valley. Michelangelo Antonioni's counterculture classic, soundtracked by PINK FLOYD. Rated 15, some violent scenes.


 

 


WEEKEND PASSES
FRIDAY ONLY
SATURDAY ONLY

BYDD HAF O GARIAD #2 YN CYMRYD LLE AR

9fed-10fed MEDI 2016

@ CANOLFAN CELFYDDYDAU UNDEGUN, STRYD Y RHAGLAW, WRECSAM, GOGLEDD CYMRU

DILYNWCH NI NEU YMUNWCH Â'R RHESTR BOSTIO ISOD AM Y CYHOEDDIADAU DIWEDDARAF

FACEBOOK     TWITTER     INSTAGRAM     RHESTR E-BOST